Almanya'da tıpta uzmanlık

Almanya’da Tıpta Uzmanlık Kılavuzu: Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir tıp branşında uzmanlık eğitimi almak, her ülkede farklı bir prosedüre bağlı olabilir. Ancak metodoloji, genellikle çok benzerdir.

Yine de tıp eğitimi alınan ülkeden farklı bir ülkede tıpta uzmanlık eğitimi almadan önce, ufak farkları dahi çok iyi bilmek gerekir. 

Çünkü bu farklar, süreç boyunca belirginleşebilir ve ileride karşımıza çıkarak kariyer planlarımızda çeşitli olumsuzluklar yaratabilir.

Bu yazıda, Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almakla ilgili merak ettiğiniz bütün bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca uzmanlık eğitimlerinin süreleriyle ilgili bilgiler edinebilirsiniz.

Almanya’da Tıpta Uzmanlık Nedir?

Almanya’da pratisyen hekimlerin bir branş seçerek o branş üzerine birkaç yıl süren derinlikli bir eğitim almasına, uzmanlık eğitimi denir. 

Söz konusu eğitimi tamamlayan ve uzmanlık sınavını geçen hekimler, “uzman doktor” unvanını kullanmaya başlayabilir.

Almanya’da, otuzdan fazla branş için uzmanlık eğitimi verilir. Bu eğitim sırasında, yerleşik bir doktorla birlikte çalışırsınız ve kıdemli bir doktora raporlar verirsiniz.

Öte yandan “uzman hekim” unvanı, Almanya’da sosyal açıdan oldukça prestijli bir unvandır. Bu nedenle uzmanlık eğitimi, birçok hekim için vazgeçilmez bir kariyer yolculuğudur.

Yabancı Doktorlar İçin Tıpta Uzmanlık

Bir tıp derecesini bitiren herkes, Almanya’da yasal olarak tıpta uzmanlık eğitimi alabilir.

Ancak ufak bir sorun var: Bir yabancı doktor olarak tıp eğitiminizin Almanya’da kabul edilebilmesi için bir dizi prosedürden geçmelisiniz.

Nihayetinde, tıp eğitiminiz otoriteler tarafından kabul edilince aprobasyona sahip olacaksınız ve Almanya’da tıp eğitimi alan bir doktordan hiçbir farkınız kalmayacak.

Halihazırda bir uzman hekimseniz, bir uzman olarak aprobasyon alabilir ve tekrar eğitim almaya gerek kalmadan Almanya’da uzmanlık yapabilirsiniz.

Almanya’da doktor olmak ve aprobasyon süreciyle ilgili daha fazla bilgi için: Almanya’da Doktorluk Rehberi: Şartlar & İpuçları | Gloent

Pratisyenlik ve Uzmanlık Farkı

Tıp fakültesi mezunları, “pratisyen hekim” olarak çalışabilirler. Bu terim, kişinin tıbbi durumlar ve hastalıklar üzerine genel bilgi ve beceriye sahip bir tıp doktoru olduğunu ifade eder.

Uzmanlık ise daha yüksek maaş ve pozisyon anlamına gelir. Çünkü Almanya’da, bir konu üzerine uzman olmaya sosyal açıdan büyük önem atfedilir. 

Dolayısıyla bir branş üzerine uzmanlık eğitimi almanız durumunda, kariyerinizi kıdemli pozisyonlarda sürdürmeniz ve başhekimliğe doğru ilerlemeniz işten bile değildir.

Yani pratisyenlik ve uzmanlık farkı, dünyanın neredeyse her yerinde aynı olsa da bu konu, Alman toplumu için daha hassas ve önemlidir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimine Genel Bakış

Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimleri, adeta bir “paket program” şeklinde sunulur. Eğitiminizi nerede ve ne şekilde sürdüreceğiniz, genellikle ilk günden itibaren bellidir.

Almanya’da ise tıpta uzmanlık eğitimi, rotasyona dayalı bir eğitimdir. Sürekli aynı kişilerle ve aynı yerde çalışmazsınız.

Ayrıca belirli bir branşta başladığınız eğitiminizi, o alanla ilişkili olduğu kabul edilen farklı branşlarda sürdürebilirsiniz.

Dolayısıyla Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak, kariyer tercihleriniz açısından size esneklik kazandırır.

Uzmanlık Eğitimi İçeriği

Seçtiğiniz branşa bağlı olarak eğitiminizin bir bölümü, yatarak ya da ayakta tedavi alan hastalarla geçer. Bu süre, bölüme bağlı olarak 2 ya da 4 yıl olabilir.

Yine seçtiğiniz uzmanlığa bağlı olarak bir süre psikiyatri, psikoterapi ve/veya psikomatik tıp eğitimleri almanız ve yoğun bakımda vakit geçirmeniz gerekebilir.

Dahiliye ile ilişkili bölümlerde ise ön dahiliye eğitiminden sonra, eğitiminize asıl branşınızda devam edersiniz.

Yani eğitiminizin içeriği ve gerçekleşme yeri, seçtiğiniz branşa göre şekillenir ve çok fazla değişiklik gösterebilir.

Almanya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Nasıl Gerçekleşir?

Eğitim, bir üniversite kliniğinde uzmanlık eğitimi vermeye yetkili bir doktorun rehberliğinde ve sorumluluğunda gerçekleşir.

Uygulamaya dayalıdır ve tıp eğitiminde olduğu gibi ders almanız gerekmez. Aldığınız geribildirimler yoluyla kendinizi geliştirmeniz hedeflenir.

Her programda beceri uygulamaları ve her becerinin asgari uygulama sayısı bellidir. Her uygulama kayıt defterine işlenir.

Eğitim sona erdiğinde uzmanlık sınavına girilerek program tamamlanır.

Uzmanlık Sınavı ve Uzman Olarak Tanınma

Eğitimden sonra uzmanlık sınavını başarıyla geçen herkes için Tabipler Birliği tarafından bir uzmanlık belgesi düzenlenir.

Sınavda bir puanlama sistemi uygulanmaz. Sadece “geçti” ya da “kaldı” ayrımı yapılır.

Dolayısıyla Almanya’da tıpta uzmanlık sınavı, zor bir sınav değildir. Eğitimini başarıyla tamamlayan hekimler, uzmanlık sınavını kolay bir şekilde geçebilir.

Ancak sınava katılabilmek isteyen doktorların, öncelikle sınav komisyonuna kayıt defterlerini ve işverenler tarafından verilen referans mektuplarını ibraz etmeleri gerekir.

Almanya’da Tıpta Uzmanlık Branşları 

Uzmanlık eğitimlerinin listesi, hekimler açısından ülkedeki en büyük mesleki birlik olan Tabipler Birliği (Bundesärztekammer) tarafından düzenlenmiştir. 

En popüler disiplinler dahiliye, genel tıp, cerrahi ve jinekoloji olsa da 34 branşta eğitim almak mümkündür.

 1. Genel tıp (aile hekimliği)
 2. Dahiliye
 3. Pediatri
 4. Anesteziyoloji
 5. Anatomi
 6. İşyeri hekimliği
 7. Oftalmoloji
 8. Biyokimya
 9. Genel cerrahi
 10. Ağız ve çene cerrahisi
 11. Beyin cerrahisi
 12. Psikiyatri ve psikoterapi
 13. Çocuk ve ergen psikiyatrisi ve psikoterapisi
 14. Psikosomatik tıp
 15. Jinekoloji ve obstetrik
 16. Kulak burun boğaz
 17. Deri ve zührevi hastalıklar
 18. Adli tıp
 19. İnsan genetiği
 20. Hijyen ve çevre tıbbı
 21. Laboratuvar tıbbı
 22. Mikrobiyoloji, Viroloji ve Enfeksiyon Epidemiyolojisi
 23. Nöroloji
 24. Üroloji
 25. Radyoloji
 26. Radyoterapi
 27. Transfüzyon tıbbı
 28. Nükleer tıp
 29. Halk sağlığı
 30. Klinik patoloji ve nöropatoloji 
 31. Farmakoloji, klinik farmakoloji ve toksikoloji
 32. Fizyoloji
 33. Fiziksel tıp ve rehabilitatif tıp
 34. Fonoloji ve pediatrik odyoloji

İlginizi çekebilir: Almanya’da Doktor Açığı Olan 10 Branş | Gloent

Birlikte Ele Alınan Branşlar

Yukarıdaki listede, Türkiye’de popüler olan bazı uzmanlık branşlarını görememiş olabilirsiniz.

Bunun nedeni Almanya’da, bazı branşların birlikte ele alınmasıdır. 

Örneğin dahiliye branşında uzmanlık eğitimine başlayarak şu dokuz branşın bir tanesinde uzmanlaşma fırsatı yakalayabilirsiniz:

 1. Geriatri 
 2. Kardiyoloji
 3. Onkoloji
 4. Endokrin
 5. Gastroentroloji
 6. Diyabet
 7. Göğüs hastalıkları
 8. Bulaşıcı hastalıklar
 9. Hematoloji

Bu nedenle uzmanlık eğitimine başlamadan önce ilgilendiğiniz uzmanlık alanının, hangi branş altında düzenlendiğini anlamanız önemlidir.

Almanya’da Tıpta Uzmanlık Süreleri 

Almanya’da uzmanlık eğitimi, branşa bağlı olarak 4, 5 ya da 6 yıl sürer. Eğer yarı zamanlı eğitim alıyorsanız öngörülen eğitim süresi, iki katına çıkar.

En çok tercih edilen branşlardan dahiliye ve cerrahi, 6 yıl sürerken daha az tercih edilen bazı branşlarda uzmanlık eğitimleri, 4 yıl sürer.

Aşağıda, uzmanlık bölümlerine göre eğitim sürelerinin detaylı bir listesine yer verilmiştir.

Birden Fazla Dalda Uzmanlaşmak

Tek bir tıp alanında uzmanlaşmak bile oldukça zorken bazı uzman doktorlar, iki dalda birden uzmanlaşmayı tercih edebilir. Bu, mümkündür ve oldukça saygın bir kariyer anlamına gelir.

Çift branşta uzmanlaşmak istiyorsanız eğitim sürenizin on yılı aşabileceğini gözden kaçırmamanız gerekir.

Bağlantılı branşlarda, aldığınız bazı eğitimler diğer branş için de saydırılabilir. Böylece eğitim süreniz, gözle görülür şekilde azalır.

Çift uzmanlığın bir sonucu olarak genelde daha yüksek maaş alırsınız ancak bu, garanti edilemez.

Genelde Hangi Branşlar Birleştirilir?

En alakasız gözüken iki branşta bile uzmanlık eğitimi alabilirsiniz. Hiçbir sınırlama ve limit yok.

Ancak tutarlı bir kariyer için genellikle Almanya’daki hekimlerin şu branşlarda çifte uzmanlık eğitimi almayı tercih ettiği görülür:

 • Nöroloji ve psikiyatri
 • Genel cerrahi ve iç organ cerrahisi
 • Dahiliye ve kardiyoloji

Genel pratik bu yönde olsa da branş seçimi yaparken piyasa değerinizin, seçtiğiniz uzmanlıklara bağlı olacağını gözünüzden kaçırmamalısınız.

Uzmanlık Eğitiminin Mecburi Olduğu Durumlar

Bazı durumlarda, uzmanlık eğitimi bir tercihten çok mecburiyet olabilir.

Örneğin tıp hekimleri için iyi bir kariyer planlamasının temelinde, tıpta uzmanlık eğitimi bulunur. Dolayısıyla iyi bir kariyer yolculuğu için uzmanlık eğitimi olmazsa olmazdır.

Öte yandan kıdemli hekim veya başhekim olarak çalışma arzunuz varsa bu hedeflerinize yalnızca uzmanlık sınavınızı verdikten sonra ulaşabilirsiniz. 

Aksi halde yasal olarak bu pozisyonlarda çalışamazsınız ve Almanya’da kendi muayenehanenizi de açamazsınız.

Almanya’da Tıpta Uzmanlık ve Doktora Farkı

Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak ve kendi muayenehanenizi açmak için doktora eğitimi gerekli değildir.

Bu, temel bilimlerde doktora eğitimi almadan da hekim olarak kariyerinizi sağlıklı bir şekilde ilerletebileceğiniz anlamına gelir. 

Ancak “doktor” unvanını yasal olarak kullanamazsınız. Yine de toplumdaki prestijiniz, toplum içinde “doktor” unvanıyla anılmanızı sağlar. 

Dolayısıyla Almanya’da doktora yapmanız, akademik ve janjanlı bir unvan kazanmanız dışında, kariyerinize katkı sağlamaz.

İleri Seviye Eğitimler ve Unvanlar

Tıp eğitimi, hayat boyu öğrenmeye dayalı bir eğitimdir. Her zaman alabileceğiniz ek eğitimler ve kendinizi geliştirebileceğiniz konular vardır.

Öte yandan Alman sağlık ve eğitim sisteminde, uzmanlık eğitimi ile ileri seviye eğitimler farklıdır. Ancak ileri seviye eğitimleri, yalnızca uzmanlık unvanını elde eden hekimler alabilir.

Tropikal tıp ve natüropatik tedaviler gibi ek eğitim seçeneklerinin ve 50’dan fazla tıbbi tanımının yer aldığı yönetmeliğe, Alman Tabipler Birliği’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Bu konuda daha fazla bilgi için, Alman Tabipler Birliği ile iletişime geçebilirsiniz. Çünkü Tabipler Birliği, ileri eğitimler konusunda öncelikle kendisiyle iletişim kurulmasını teşvik eder.

Almanya’da Uzman Hekimlerin Günlük Yaşamı

Aslında bir uzman hekimin günlük rutinleri, uzmanlık branşına ve çalıştığı hastaneye bağlıdır.

Ancak genellikle konsültasyon, muayene, kan alma, ameliyatlara yardım, dokümantasyon gibi iş ve işlemlerle uğraşırsınız.

İleriki hayatınızda günlük yaşamınızın nasıl şekilleneceğini, uzmanlık eğitimi sırasında gözlemleyebilirsiniz. 

Çünkü kariyerinizin ileriki dönemlerinde de ilgili çevre koşullarına benzer koşullarda çalışmanız olasıdır.

Bizden Ne Bekleyebilirsiniz?

Tıp eğitiminizi Almanca almadıysanız veya Almancanız çok iyi değilse bu ülkede tıpta uzmanlık eğitimi almanız uzun erimli bir yolculuktur.

Bu yolculukta, aprobasyon sürecinizi başlattığınız andan itibaren motivasyonunuzu kıran birçok zorlukla karşılaşabilirsiniz.

Ancak iyi haber şu ki, yeterince azimli ve planlı hareket ederseniz Almanya’da yabancı hekimler için bütün kapılar ardına kadar açık!

Gloent, yola çıktığınız ilk günden itibaren Almanya’daki kariyerinizi en iyi şekilde planlamanıza yardımcı olabilir. 

Bu konudaki hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Doktorluk Lisansı Danışmanlığı sayfasına göz atabilirsiniz.

Almanya’da Tıpta Uzmanlık Hakkında SSS

1. Türkiye’den mezun olan doktorlar Almanya’da uzmanlık eğitimi alabilir mi?

Evet, alabilir. Ancak öncelikle aprobasyon sürecinin tamamlanması gerekir.

2. Almanya’da tıpta uzmanlık sınavı var mı?

Evet, var. Almanya’da Tabipler Birliği tarafından uzmanlık eğitimi sonrası hekimlerin girmesi gereken bir uzmanlık sınavı düzenlenir.

3. Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi kaç yıl?

Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi, branşa bağlı olarak 4, 5 ya da 6 yıl sürebilir. Birden çok branşta uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimler için bu süre daha uzundur.

4. Türkiye’deki uzmanlık Almanya’da geçerli mi?

Türkiye’de alınan uzmanlık eğitimi Almanya’da geçerli olabilir. Ancak çoğunlukla uzman hekimlerin aprobasyon sürecinde tekrar uzmanlık sınavına girmeleri gerekir.

5. Almanya uzman doktor alıyor mu?

Evet, her yıl Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden uzman doktorlar, denklik süreçlerini tamamlayarak Almanya’da çalışmaya başlar.

Ancak Almanya’da çalışmak isteyen yabancı uzman hekimlere kıyasla yabancı pratisyen hekimlerin sayısı daha fazladır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir